Så här byter du ut dina gamla tätningslister med nya. Det finns flera sätt att byta ut en tätningslist på, beroende av vilket slags fönster du har. Om det inte är något fel på din nuvarande tätningslist, annat än att den inte sluter tätt, är du tvungen till att hitta en ersättning. Detta kan vara nästan omöjligt eftersom att nästan alla slags fönsterproducenter producerar sina egna tätningslister. Det betyder att när ett slags fönster utgår, så