Information om vår behandling av dina personuppgifter etc.

Vi är personuppgiftsansvarig – hur kontaktar du oss?

Profilageret ApS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi har fått om dig. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Profilageret ApS
Ådalsvej 5, Gravens
CVR-nr: 35801685
Telefon: 70500365
E-postadress: info@profilageret.dk

Syften med vår behandling av personuppgifter, vilka typer/kategorier av uppgifter och den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter

När du använder vår webbplats samlar vi in ​​följande personuppgifter:

 • Syfte: Att samla in data om våra besökares beteende på vår webbplats.

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: IP-adress, webbläsare och typ av enhet.

  Lagring av dina personuppgifter:
 • Vi kan för närvarande inte säga hur länge vi kommer att lagra dina personuppgifter.
  Vi kan dock informera dig om att vi kommer att fokusera på att endast lagra relevant information under en relevant tid.
  < br / >

När du handlar hos oss behandlas följande personuppgifter:

 • Syfte: Att kunna dokumentera och hantera dina inköp och försändelser.

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: Företagsnamn, Namn på den som beställer, Adress, Postnummer, Stad, E-postadress & telefonnummer.

  Lagring av dina personuppgifter:
 • Vi lagrar dina personuppgifter i 5 år, för att dokumentera och ev hantera reklamationer eller produktfel.

Om du söker jobb hos oss behandlas följande personuppgifter:

 • Syfte: Att kunna bedöma kandidaterna och utvärdera dem individuellt utifrån våra kriterier.

 • Vilka typer av personuppgifter behandlar vi: namn, adress, postnummer, stad, e-postadress & telefonnummer.

  Lagring av dina personuppgifter:
 • Vi lagrar dina personuppgifter i 3 månader efter att den lämpliga kandidaten har anställts. Efter detta kommer dina data att raderas permanent.

Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av information om dig.

Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss.

Rätt att se information (åtkomsträtt)

Du har rätt att få insikt i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.

Rätt till rättelse (rättelse)

Du har rätt att få felaktig information om dig själv rättad.

Rätt till radering

I särskilda fall har du rätt att få information om dig raderad innan tidpunkten för vår allmänna allmänna radering inträffar.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen – förutom lagring – med ditt samtycke, eller i syfte att fastställa, hävda eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen. </ p>

Rätt att invända

I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter.

Du kan också invända mot behandlingen av din information för direktmarknadsföring.

Rätt att överföra information (dataportabilitet)

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk< /a>. p>

Klagomål till dataskyddsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till den danska dataskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar den norska datatilsynets kontaktinformation på www.datatilsynet.dk.

Dokumentinformation

Detta är version 1.1 av Profilageret ApS personuppgiftspolicy skriven 1/5-2018.